Wooden Tear

In de huidige tijd, waarin klimaat een steeds grotere rol speelt in de toekomst van onze planeet, is de manier van gedenken ook aan verandering onderhevig.

Atelier Mozai wil hierin ook graag meedenken en biedt sinds kort(najaar 2021) daarom ook een duurzame optie aan: de “wooden tear”.

Dit is een grote houten schijf die op het graf geplaatst kan worden. Uiteraard zal de schijf in de loop van de tijd veranderen en vergaan.

“Wooden tear” komt uit het engels, waarbij “wooden”: staat voor hout. En “tear”: zowel voor traan als scheur. Dit is een symboliek voor het verdriet en de pijn die we voelen bij rouw. Ook zijn de houten schijven door levensgroei allemaal anders van vorm en door verdroging ingescheurd.

NB: Het hout komt van lokale bomen die vanwege uiteenlopende redenen toch al gekapt moeten worden.