Welkom

Ik heet u van harte welkom bij Mozai, atelier waarin verbinding wordt gemaakt tussen creativiteit, verlies en rouw. In mijn atelier maken we gedenkmonumenten naar uw wens. Dit doen we samen of in opdracht.

Tijdens het leven is ieder mens bijzonder en geeft op unieke wijze kleur aan zijn/haar leven. Kleur staat daarom centraal bij atelier Mozai, zodat ieder mens zich ultiem kan onderscheiden. Tijdens leven, ziekte en na overlijden.

Momenteel ben ik bezig me meer te oriënteren op het maken van duurzame gedenkmonumenten. Dit kunt u op deze site terugvinden in zowel de tijdelijke als definitieve versie van monumenten.

Ik nodig u graag uit om in gesprek te komen als u ideeën/vragen heeft. Daarbij blijft echter altijd gelden: uw wensen zijn altijd leidend in de keuze en uitvoering van het gedenkmonument.

Maggy Bloem-Evers